El 90,1 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de juny de 2018 de la PBAU són aptes

Han superat les proves 3.301 alumnes dels 3.664 que s'hi han presentat. La convocatòria extraordinària de les PBAU tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de juliol. 

El 90,1 per cent dels estudiants que s’han presentat a la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny són aptes. En xifres exactes, han superat les proves 3.301 alumnes dels 3.664 que s'hi han presentat. Considerant únicament els alumnes que han superat el batxillerat en aquesta convocatòria de juny, el percentatge d'aprovats ascendeix al 91,3 per cent.

Aptes per illes

A l'illa de Mallorca, el 90,41 per cent (2.612 alumnes) són aptes.

A l'illa de Menorca, el 91,69 per cent (331 alumnes) són aptes.

A l'illa d'Eivissa, el 86,24 per cent (351 alumnes) són aptes.

A l'illa de Formentera, són aptes tots (7 alumnes).

Els alumnes poden consultar els resultats de la prova d'accés a la Universitat a través d’UIBdigital.

La prova d'accés a la Universitat ha tingut lloc els dies 5, 6 i 7 de juny de 2018.

Revisió d'exàmens

Un cop coneguts els resultats de la PBAU, fins al dia 18 de juny a les 23.59 hores els estudiants poden sol·licitar una revisió dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció i qualificació. Aquesta revisió consisteix en una segona correcció, que pot deixar la nota igual, apujar-la o abaixar-la.

El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions, i es pot fer telemàticament a través d'UIBdigital.

Convocatòria extraordinària

Enguany, les proves extraordinàries de les PBAU tindran lloc els dies 10, 11 i 12 de juliol de 2018. No hi haurà proves al mes de setembre. La matrícula d'aquesta convocatòria s'ha de formalitzar de manera telemàtica a través d'UIBdigital entre el dimarts 19 de juny i el dilluns 25 de juny.

Cada vegada són més les comunitats autònomes on ja s’ha avançat del setembre al juliol la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. I hi ha estudis, com el de la Universitat de València, que diuen que els resultats de les proves d’accés milloren amb l’avançament de dates.

Avançar la prova té avantatges per als alumnes que han suspès en la primera convocatòria, que tindran tot el mes de juny per repassar allò en què han fallat amb els seus professors i es podran tornar a presentar amb els coneixements revisats.

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb les PBAU, els alumnes es poden dirigir a la Unitat d'Atenció a l'Alumne del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica a través del correu electrònic: <alumnes@uib.cat>. 

Notícia relacionada 

Vídeo

Documents relacionats

Data de publicació: 14/06/2018