El 81,1% dels exàmens de les proves d'accés a la Universitat s'han contestat en llengua catalana

A les proves de selectivitat del mes de juny, el 81,1% dels exàmens s'han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen una estabilització per damunt del 80%. Aquest valor es va assolir per primer cop el 2012. Amb relació al curs passat, hi ha hagut un descens d’1,5 punts.

En aquest còmput es tenen en compte els exàmens en què s’utilitza el castellà o el català per respondre, amb l’excepció de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola i de llengua estrangera. El 10,7% dels alumnes no ha contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria). El 36,1%, els hi ha contestats tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (53,2%) han contestat alguns exàmens en català i els altres en castellà.

Els alumnes de Menorca són els que usen més el català en els exàmens (96,3%); des del 2005 es mantenen en un ús que supera el 90%. Eivissa-Formentera, que partia d’una situació més endarrerida, enguany s’ha situat, per primer cop, per damunt la mitjana global. A Mallorca, el nombre d’exàmens contestats en català s’ha reduït en 1,2 punts percentuals.

 

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (2005-2015)

Valors globals i per illes

 

Illes Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa-Formentera

2005

70,9

70,3

91,8

60,4

2006

73,4

72,5

92,5

66,1

2007

74,1

72,7

92,2

70,2

2008

76,8

75,5

93,5

72,5

2009

77,2

76,2

95,5

70,2

2010

77,8

76,2

93,8

75,9

2011

78,8

77,7

94,6

75,6

2012

81,1

79,7

96,6

80,2

2013

80,4

79,7

91,9

77,1

2014

82,6

81,6

95,5

79,2

2015

81,1

80,4

96,3

83,3

  

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2013)

Valors globals (*)

 

92

94

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

26,9

32,2

39,3

40,7

41,7

43,7

50,7

60,1

63,1

65,8

70,9

73,4

74,1

76,8

77,2

77,8

78,8

81,1

80,4

82,6

81,1

* Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es van recollir aquestes dades 

A la pàgina web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) i del GRESIB hi podeu trobar més informació:

http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/estadistica.html 

Notícia relacionada

Data de publicació: 29/06/2015