El 68,89 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de setembre de les proves d'accés a la Universitat són aptes

Els estudiants poden consultar els resultats a la pàgina web de la UIB

589 dels 855 alumnes que s'han examinat de la fase general de les proves d'accés a la Universitat (PAU) a la convocatòria de setembre de 2010 són aptes, xifra que representa un 68,89 per cent de les persones presentades.

Aptes per illes

A l'illa de Mallorca, el 68,93 per cent (508 alumnes) són aptes.
A l'illa de Menorca, el 77,50 per cent (31 alumnes) són aptes.
A l'illa d'Eivissa, el 63,16 per cent (48 alumnes) són aptes.
A l'illa de Formentera, els dos alumnes que s’hi varen presentar són aptes.

Pel que fa a la fase específica, un total de 60 alumnes s'han matriculat de les proves per pujar nota.

Els alumnes de batxillerat poden consultar els resultats de la prova d'accés a la Universitat a la web de la UIB.

Les proves d'accés a la Universitat de la convocatòria de setembre es varen dur a terme els dies 14, 15 i 16 de setembre de 2010.

Revisió d'exàmens

La presentació de sol·licituds de reclamació o doble correcció dels exercicis es podrà fer els dies 23, 24 i 27 de setembre. Les persones interessades s'han d'adreçar al Servei d'Alumnes, Son Lledó, campus de Palma, i a les seus de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera, de les 8.30 a les 14.30 hores.

Més informació al Servei d'Alumnes de la UIB, tel.: 971 17 34 09 i 971 17 34 11.

Documents relacionats

Data de publicació: 24/09/2010