El 61,5 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de juliol de 2019 de la PBAU són aptes

Han superat les proves 497 alumnes dels 808 que s'hi han presentat. 

El 61,5 per cent dels estudiants que s’han presentat a la convocatòria extraordinària de la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juliol són aptes. En xifres exactes, han superat les proves 497 alumnes dels 808 que s'hi han presentat. 

Aptes per illes

A l'illa de Mallorca, el 61,8 per cent (427 alumnes) són aptes.

A l'illa de Menorca, el 65,2 per cent (15 alumnes) són aptes.

A l'illa d'Eivissa, el 57,6 per cent (53 alumnes) són aptes.

A l'illa de Formentera, el 100 per cent (2 alumnes) són aptes.

Els alumnes poden consultar els resultats de la Prova d'accés a la Universitat a través d’UIBdigital.

La convocatòria extraordinària de la Prova d'Accés a la Universitat ha tingut lloc els dies 9, 10 i 11 de juliol de 2019.

Revisió d'exàmens

Fins dia 19 de juliol els estudiants poden sol·licitar una revisió dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció i qualificació. Aquesta revisió consisteix en una segona correcció, que pot deixar la nota igual, apujar-la o abaixar-la.

El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions, i es pot fer telemàticament a través d'UIBdigital.

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la PBAU, els alumnes es poden adreçar a la Unitat d'Atenció a l'Alumne del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica a través de l’adreça electrònica: <alumnes@uib.cat>.   

Documents relacionats

Data de publicació: 17/07/2019