Eina informàtica de suport a la diagnosi de la litiasi renal

La tesi doctoral de Joan Maria Benejam Gual ha permès dissenyar i validar un programa informàtic per orientar els metges especialistes en la diagnosi i el tractament d’aquesta malaltia  

La tesi doctoral de Joan Maria Benejam Gual, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat una eina informàtica per facilitar al metge especialista la diagnosi de la litiasi renal i orientar-lo sobre les corresponents recomanacions terapèutiques. La tesi l’han dirigida els doctors Fèlix Grases Freixedas i Antònia Costa Bauzà, del Departament de Química, i s’ha fet en el marc de l’activitat del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).

La litiasi renal és una malaltia d’alta prevalença i que ha augmentat els darrers anys. A les Illes Balears, s’estima que afecta el 14,4 per cent de la població, en una proporció més gran que la de la resta d’Espanya. Aquest fet i la seva elevada recurrència fan de la litiasi renal un problema sanitari de primer ordre, tant pel consum de recursos sanitaris com per les repercussions  personals i sociolaborals que provoca. D’aquí la importància d’assolir un adequat diagnòstic i tractament associat a l’aplicació de mesures preventives (metafilaxi) orientades a reduir la recurrència litiàsica. Malgrat el reconegut benefici d’una adequada metafilaxi, el cert és que la prevenció no sempre es fa de la millor manera a causa de la complexitat en la realització d’una adequada avaluació diagnòstica dels pacients.

Aquesta complexitat es deriva, essencialment, dels nombrosos tipus de litiasi i de la diversitat de factors etiològics implicats, la qual cosa, associada al divers arsenal terapèutic i de mesures preventives, fa que la correcta assistència mèdica dels pacients sigui un repte.

Amb l’objectiu d’ajudar el metge especialista en aquesta tasca, s’ha dissenyat al Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal del IUNICS una eina informàtica que integra tota la informació disponible sobre la composició urinària i plasmàtica, el tipus de càlcul renal i l’historial clínic del pacient, de manera que a través d’un complex algoritme el metge pugui obtenir un ràpid i precís diagnòstic, així com  una orientació sobre les corresponents recomanacions terapèutiques.

L’objectiu de la tesi doctoral de Joan Maria Benejam Gual, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital de Manacor, va ser desenvolupar i validar aquesta innovadora i pionera eina, que es va aplicar en 99 pacients litiàsics de l’Hospital de Manacor.

El funcionament de l’eina va ser revisat fins a aconseguir validar el programa informàtic, que ha demostrat ser molt útil, ja que facilita i augmenta el rendiment en el maneig clínic, a la vegada que és percebut com a fàcil d’usar pel metge, i dóna solució a la problemàtica assistencial que era la dificultat a l’hora d’establir un correcte diagnòstic etiològic, redueix la variabilitat dels diferents especialistes, millora la qualitat assistencial i augmenta l’eficiència de l’assistència sanitària.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Desarrollo y validación de una herramienta telemática de ayuda al diagnóstico de la litiasis renal
  • Autor: Joan Maria Benejam Gual
  • Programa de doctorat: Ciències Mèdiques Bàsiques
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Fèlix Grases Freixedas i Antònia Costa Bauzà 

Notícies relacionades

Data de l'esdeveniment: 02/04/2014

Data de publicació: 02/04/2014