Educació dona suport a la decisió de la UIB de continuar l'activitat docent universitària de manera no presencial fins a final de curs

S'ha valorat el fet que els estudiants universitaris tenen capacitat d'autoorganitzar la tasca i que no se'ls vol incrementar la incertesa actual.

S'ha tingut en compte l'autonomia universitària i la decisió del Consell de Direcció de la UIB.

Es manté oberta la possibilitat d’establir un període per a l'avaluació presencial de les assignatures del segon semestre, sempre garantint les condicions òptimes de seguretat per a la salut. 

Representants de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i de la Universitat de les Illes Balears (UIB) s'han reunit avui per valorar la possibilitat de reprendre l'ensenyament presencial a les aules universitàries durant el temps que queda de curs.

La UIB ha exposat a la Conselleria l'acord assolit pel Consell de Direcció, que considera donar per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs 2019-20 i, en conseqüència, que tota l'activitat docent pendent continuï en format virtual.

La Universitat ha considerat que, ja que un cop s'aixequi l’estat d’alarma sanitària l’activitat es reprendrà de manera progressiva, per evitar incerteses en l’organització de la docència del curs 2019-20 convé donar per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs 2019-20 i, en conseqüència, que tota l'activitat docent pendent continuï en format virtual.

La Conselleria d'Educació ha valorat especialment l'autonomia universitària i el fet que l'alumnat de la UIB té un nivell d'autonomia en la gestió del temps d'estudi que requereix més certesa que en altres nivells educatius.

En qualsevol cas, la Conselleria valora la coordinació existent entre la UIB i el Govern a l'hora de prendre les decisions obligades per la situació actual.

Procediment aprovat per la Universitat de les Illes Balears

1. Donar per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs 2019-20 i, en conseqüència, que tota l'activitat docent pendent continuï en format virtual.

2. D'acord amb les instruccions del vicerector de Docència publicades el 27 de març de 2020, informada la Comissió Acadèmica, els centres de la UIB aniran modificant els aspectes metodològics, d'avaluació i de temporalització de les diferents assignatures per permetre transformar l'activitat presencial en no presencial. Campus Digital, l’Oficina de Suport a la Docència i el Centre de Tecnologies de la Informació continuaran donant suport a aquesta tasca.

3. Es manté oberta la possibilitat de reprendre presencialment algunes activitats acadèmiques, sempre garantint les condicions òptimes de seguretat per a la salut i seguint les instruccions de les autoritats sanitàries. Concretament:

  • En el cas de les pràctiques externes que no es puguin transformar en activitat no presencial, els centres establiran un procediment d'adaptació de la docència i l'avaluació, sempre en coordinació amb el Vicerectorat de Docència.
  • Els TFG i TFM, amb caràcter general, continuaran en el procés de realització/tutorització en línia. En qualsevol cas, els centres podran mantenir o modificar els terminis de lliurament i les dates en què es duran a terme les defenses orals.
  • Les pràctiques de laboratori i sortides de camp que no hagin pogut ser substituïdes seran reprogramades en el moment en què sigui possible, preferentment al mes de juliol i, si escau, al setembre.

4. Es manté oberta la possibilitat d’establir un període per a l'avaluació presencial de les assignatures del segon semestre, sempre garantint les condicions òptimes de seguretat per a la salut.

5. Continuar treballant en coordinació amb els responsables dels centres i els caps d’estudis per resoldre tots els casos de la comunitat universitària que presenten problemes per mantenir-ne la docència de manera no presencial.

Es vol agrair el compromís i l’esforç dels estudiants, del professorat i del personal d’administració i serveis per aconseguir que la Universitat continuï les activitats de docència, recerca i gestió, de manera no presencial, amb el màxim de garanties permeses per aquesta situació excepcional.

Enviam tot el suport a les persones més afectades per la malaltia i per les circumstàncies d'anormalitat que ens toca viure hores d'ara.

Entre tots aconseguim superar la pandèmia. Salut i coratge!

Data de publicació: 03/04/2020