ESTALMAT-Illes Balears continua estimulant el talent matemàtic amb noves metodologies d'aprenentatge de les matemàtiques

La setena edició del programa d’estímul del talent matemàtic inclourà sessions a Menorca i Eivissa  

El programa és una iniciativa conjunta de la UIB i la Societat Balear de Matemàtiques amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears i la FECYT-Ministeri de Ciència i Tecnologia 

La Universitat de les Illes Balears organitza una nova edició d’ESTALMAT-Illes Balears, el projecte d’estímul del talent matemàtic per a nins i nines d’11 a 13 anys. El curs 2022-23 s’hi incorporaran 15 nous participants que, durant dos anys, prendran part en un programa d’activitats que permetrà desenvolupar les seves vocacions científiques i ampliar la seva formació matemàtica amb temes interessants i motivadors que no segueixen necessàriament el currículum acadèmic.

La setena edició inclourà algunes sessions a les illes de Menorca i Eivissa. Des de la primera edició del programa es va prendre la decisió d'oferir-lo a totes les illes i que els participants formessin un únic grup anual per fer totes les activitats de forma presencial per contribuir a la cohesió territorial de les illes, amb activitats on els participants de diverses illes interactuessin entre ells i establissin lligams. Per això, els participants de Menorca i Eivissa es desplaçaran cada cap de setmana a Palma per a les sessions formatives. Aquestes sessions fora de Mallorca permetran augmentar la cohesió, i els participants de Mallorca són els que es desplaçaran a les altres illes.

En aquesta edició també hi haurà alguns tallers a centres educatius i esdeveniments de divulgació científica per augmentar la difusió i la visibilitat de la metodologia d’aprenentatge d’ESTALMAT. A més, totes les activitats del projecte es divulgaran a través de xarxes socials i mitjans de comunicació.

Sobre ESTALMAT

La Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) organitzen a les Illes Balears la setena edició d’ESTALMAT, un programa coordinat a l’Estat per la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d’Espanya.

El programa no segueix el currículum acadèmic de secundària, sinó que, mitjançant metodologies innovadores i engrescadores, se centra a desenvolupar aspectes i competències que generalment es deixen fora de la programació de l’assignatura de Matemàtiques, malgrat que es consideren una part essencial de l’activitat matemàtica més genuïna. Els alumnes seleccionats prenen part en un programa formatiu de dos anys de durada que, mitjançant una metodologia d’aprenentatge actiu i lúdic, els permetrà millorar la capacitat de raonament i resolució de problemes. Les sessions són dirigides per l’equip docent d’ESTALMAT, format per una trentena de professors de secundària i de la Universitat.

En la present edició participaran 60 alumnes: 15 de primer curs, 15 de segon i 30 de veterans. Els 15 nous alumnes varen ser seleccionats el passat mes de juny entre els 370 estudiants que es varen inscriure a les proves de selecció.

ESTALMAT-Illes Balears és possible gràcies al suport i la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)-Ministeri de Ciència i Innovació, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP, la Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement i l’Associació de Familiars i Amics d’ESTALMAT Illes Balears.

Aquest és un dels cinc projectes de la UIB que tenen el suport de la convocatòria d’ajuts per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)-Ministeri de Ciència i Innovació. La finalitat dels projectes objecte d’aquestes ajudes és incrementar la cultura científica i tecnològica de la societat, la difusió dels resultats d’investigacions i de la innovació finançats amb fons públics, la participació ciutadana en les activitats d’investigació, la millora de l’educació cientificotècnica de la societat i la professionalització de la comunitat científica.

Amb la col·laboració de:

fecyt 

Data de publicació: 19/09/2022