EMAYA construirà una nova connexió per subministrar aigua potable al campus

El conveni signat amb EMAYA permetrà substituir la connexió provisional i contribuirà a resoldre la problemàtica de la inundabilitat del campus 

Dia: dilluns, 1 de juny de 2015
Hora: 13.30 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma  

El president del Consell d’Administració d’EMAYA, senyor Andreu Garau, i el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet han signat un conveni per a l’execució de la infraestructura per al subministrament d’aigua potable a la Universitat. També hi han assistit el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, doctor Antoni Aguiló, el doctor David Pons, vicerector d’Economia i Infraestructures, i la Gerent de la UIB, senyora Antònia Fullana.

Per mitjà d’aquest conveni, EMAYA procedirà a la construcció i habilitació d’una nova conducció d’aigua potable que substitueixi la connexió provisional que actualment subministra aigua potable a la Universitat. Aquesta nova infraestructura tindrà un cost estimat de 252.922,01 euros, que serà finançat per EMAYA i assumit per la UIB al llarg dels pròxims deu anys.

L’execució de la nova conducció s’inclourà en la modificació del Pla especial del campus de la Universitat de les Illes Balears, actualment en tràmit, amb l’objectiu que contribueixi a l’aprovació de la modificació d’aquest pla. 

Data de l'esdeveniment: 01/06/2015

Data de publicació: 21/05/2015