Dos professors de la UIB a la Comissió d'Ètica Pública del Govern de les Illes Balears

El doctor Bernat Riutort i la doctora Joana Maria Petrus han estat nomenats vocals d'aquest organisme  

El Govern de les Illes Balears ha constituït la Comissió d'Ètica Pública i n'ha nomenat vocals el doctor Bernat Riutort Serra, professor titular del Departament de Filosofia i Treball Social, i la doctora Joana Maria Petrus Bey, professora titular del Departament de Geografia i exsíndica de greuges de la UIB (2010-2016). 

Data de publicació: 13/02/2017