Dos nous productes -un gel dentífric i un col·lutori per a la prevenció de la tosca dental- fruit de les investigacions desenvolupades per l'equip d'investigació liderat pel doctor Grases i els Laboratoris Sanifit

El president d' Italmed, empresa amb presència internacional, es desplaça a Palma per formalitzar el contracte d'explotació de les patents

Una vegada més, les investigacions realitzades per l'equip de científics liderats pel doctor Fèlix Grases han donat com a resultat dos nous productes, un gel dentífric i un col·lutori que han mostrat una alta eficàcia en la prevenció de la tosca dental i que han estat desenvolupats pels Laboratoris Sanifit, empresa biotecnològica, creada com a empresa per escissió (spin-off) de la UIB.

El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal i Laboratoris Sanifit han assumit el desenvolupament de les proves clíniques per a la seva formulació en forma de col·lutori bucal. Aquestes proves han demostrat ja que la utilització del col·lutori de forma continuada redueix dràsticament la formació de plaques dentals calcificades en persones proclius a sofrir aquest problema.

Sobre aquests estudis, l'equip del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal acaba de publicar un treball sobre l'efecte antitosca d'un col·lutori que conté la combinació sinèrgica de zinc amb myo-inositol hexafosfat en una de les revistes científiques de més prestigi en el seu camp, The Journal of Periodontal Research.

Cal recordar que una part fonamental de la investigació, dirigida pel doctor Grases des del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal, creat l'any 1998, del IUNICS (Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut), ha consistit en l'estudi del paper de substàncies reguladores de la cristal·lització de sals càlciques en els éssers vius.

Per la seva banda, Sanifit, empresa biotecnològica creada el 2004 com a empresa per escissió de la Universitat de les Illes Balears, té precisament com a missió el desenvolupament de les possibles aplicacions fruit dels estudis desenvolupats al laboratori universitari. Una de les línies d'investigació (ASB-01) està relacionada amb la solució per a la prevenció de la tosca dental i el desenvolupament de fàrmacs i productes per a necessitats mèdiques i dentals no satisfetes. Amb aquest objectiu, l'empresa ha cobert les seves necessitats de capital a través de diversos socis (Invenzia, Caixa Capital Risc i inversors privats – Hermanos Ballester) i partners (Fundació Genoma España i CDTI), que amb la seva aportació estratègica, el treball en xarxa ( networking ) i l'experiència empresarial han promogut el creixement d'aquesta jove empresa biotecnològica.

L'empresa, amb presència internacional, Italmed ha estat una de les primeres interessades a adquirir els drets d'explotació de les patents. Els responsables d'Italmed es desplacen a Palma per formalitzar la signatura del contracte amb Sanifit i la Fundació Universitat-Empresa dels Illes Balears de la UIB pel qual es concedeix la llicència per al desenvolupament i registre d'un col·lutori i un gel dentífric basats en els estudis desenvolupats. Addicionalment, Italmed rep el dret a distribuir i comercialitzar aquests productes en diferents territoris com Suïssa i Itàlia. Aquest serà el primer producte en el mercat de l'empresa Sanifit i un exemple més de transferència tecnològica del coneixement desenvolupat durant els últims anys en aquest camp pel laboratori d'Investigació en Litiasi Renal del IUNICS. Sanifit segueix en converses amb altres empreses interessades a llicenciar els drets sobre aquesta mateixa patent per a d'altres països.

A la signatura i acte de presentació han assistit:

El senyor Carlo Tosetti,  president d'Italmed
El senyor Joan Perelló, director de R+D de Laboratoris Sanifit
El doctor Fèlix Grases, director del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal i de l'Institut Universitari d'Investigacions  en Ciències de la Salut
El senyor Miquel Carrió, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
La doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears i presidenta de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Referència de l'article científic:
Grases F., Perelló J., Sanchis P., Isern B., Prieto R.M., Costa-Bauzá A., Santiago C., Ferragut M.L., Frontera G. Anticalculus effect of a triclosan mouthwash containing phytate: a double-blind, randomized, three-period crossover trial. Journal of Periodontal Research (2008). http://eu.wiley.com/WileyCDA/

Documents relacionats

Data de publicació: 06/04/2009