Dol per la mort del senyor Román Miró de Mesa Josa, membre del PAS de la UIB

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del senyor Román Miró de Mesa Josa, membre del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

El senyor Román Miró de Mesa va ingressar a la Universitat l’any 1983, i des d’aleshores havia treballat a la Gerència, a l’Oficina de Planificació i Prospectiva i al Servei d’Estadística i Qualitat Universitària. 

Data de publicació: 11/12/2014