Dol per la mort del senyor Pere Canet Estelrich, professor jubilat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

La comunitat universitària i, en nom seu, la Rectora expressen el seu dol per la mort del senyor Pere Canet Estelrich, professor jubilat de la Universitat de les Illes Balears.

El professor Canet arribà a la UIB l’any 1976. Va ser membre del Departament de Ciències Matemàtiques  i Informàtica, àrea d’Anàlisi Matemàtica, fins que es va jubilar, l’any 2007. 

Data de publicació: 14/01/2013