Dol per la mort del senyor Jesús Piqueras Garcia, membre jubilat del personal d'administració i serveis

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del senyor Jesús Piqueras Garcia, membre jubilat del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. 

Data de l'esdeveniment: 25/12/2015

Data de publicació: 13/01/2016