Dol per la mort del senyor Isidoro Méndez Vélez, membre jubilat del PAS de la UIB

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del senyor Isidoro Méndez Vélez, membre del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

El senyor Isidoro Méndez Vélez va ingressar a la Universitat l’any 1979, i des d’aleshores havia treballat de repartidor de correu com a personal de serveis de la UIB fins que es va jubilar, l’any 1989. 

Data de publicació: 03/03/2017