Dol per la mort del senyor Eusebio Sánchez Lama, membre jubilat del PTGAS

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del senyor Eusebio Sánchez Lama, membre jubilat del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

El senyor Eusebio Sánchez Lama va entrar a la UIB el novembre de 1978 i es va jubilar el novembre de 2008. Durant aquests anys va treballar als serveis administratius de la Facultat de Filosofia i Lletres, al Servei de Càlcul i Informatització i al Centre de Tecnologies de la Informació, l’actual Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Data de publicació: 08/01/2024