Dol per la mort del senyor Bernat Prats Taberner, bidell major jubilat de la UIB

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el condol per la mort del senyor Bernat Prats, bidell major de la Universitat de les Illes Balears des de l’any 2008, tot i que molts anys abans del nomenament oficial ja en desenvolupava les funcions.

Bernat Prats començà a treballar a la UIB l’any 1979, quan tenia 25 anys, i hi dedicà 40 anys de la seva vida, fins a la jubilació, l’any 2018. Quan hi començà, el Rector era Antoni Roig, president de la Comissió Gestora, i conegué de prop i treballà amb tots els rectors, fins que es jubilà.

A part de coordinar les tasques de la cinquantena de bidells de la UIB, en Bernat lluità com a sindicalista afiliat a l’STEI per millorar el drets dels treballadors. De fet, a principi dels anys noranta, participà en la fundació del sindicat independent SiU, que després s’integrà a l’STEI. Fou membre de la Junta de Personal d’administració i serveis i del Comitè d’Empresa de la UIB, i representant del personal d’administració i serveis (PAS) en el Claustre i al Consell de Govern.

Juntament amb altres companys, l’any 1986 impulsà i formà part de l’equip de futbet del PAS, i des de llavors cada any ha participat al campionat nacional. Poc després, impulsà la campanya de recollida de queviures, que fa cada any la UIB per Nadal.

En Bernat sentia i transmetia orgull de pertànyer a la UIB i lluità per la dignificació de les tasques dels bidells i del personal d’administració i serveis de la institució.

Recuperam una entrevista que li va fer el Servei de Comunicació l’any 2014. 

Documents relacionats

Data de publicació: 06/08/2022