Dol per la mort del doctor Francisco García Palmer, catedràtic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del doctor Francisco García Palmer, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de les Illes Balears.

El doctor García Palmer va començar a fer feina a la UIB el mes de març de 1988 com a professor contractat i interí, fins que dos anys més tard va passar a ser professor titular d'universitat de l'àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. L'any 2011 passava a ser catedràtic d'universitat de la mateixa àrea.

Durant la seva formació va fer una estada postdoctoral al Centre for Endocrinology, Metabolism and Nutrition de la Northwestern University de Chicago (EUA), sota la direcció del doctor Norbert Freinkel, i va rebre una beca d'investigació Fulbright-MEC per a postgraduats.

En el decurs de la seva carrera a la UIB va ser responsable de la Secció de Radioisòtops, vicepresident del Consell d'Estudis de Bioquímica (1994-1999) i vicedegà de la Facultat de Ciències i cap d'estudis de Bioquímica (2002-2016).

García Palmer va ser vocal de la Junta Directiva de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat (SEEDO) entre els anys 1991 i 1996; i vicepresident del Consell d’Estudis de la Llicenciatura en Bioquímica (1994-1999). A més, era membre de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular (SEBBM), de la Societat Espanyola de Ciències Fisiològiques (SECF) i de la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO).

Les línies de la seva recerca eren la teratogènesi en l'embaràs de mares diabètiques, la teratogènesi per alteracions nutricionals durant l'embaràs, el metabolisme d’aminoàcids i intermediari: efectes de la gestació i de l'obesitat, els mecanismes de control de la termogènesi en el teixit adipós marró, l’efecte de la hipòxia sobre la bioenergètica mitocondrial; la regulació termogènica al nivell mitocondrial; l’energètica de les fraccions submitocondrials; o els radicals lliures i l’estrès oxidatiu al nivell mitocondrial, entre d'altres. 

Data de publicació: 16/02/2017