Dol per la mort del doctor Eugeni Garcia Moreno, catedràtic del Departament de Física

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del doctor Eugeni Garcia Moreno, catedràtic de Tecnologia Electrònica del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears.

El doctor Garcia va obtenir el títol d'Enginyer de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1976 i el títol de doctor a la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França) el 1979. Des de 1980 fins a 1991 treballà com professor al Departament d'Electrònica de la UPC. El 1991 va ser professor visitant a l'Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) a Lovaina, Bèlgica. Des de 1992 va ser catedràtic al Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears, on era l'investigador principal del Grup d'Enginyeria Electrònica.

La seva tasca investigadora es va centrar en els models de dispositius semiconductors, circuits integrats analògics i de senyal mixta, i detectors de radiació d'estat sòlid. Va escriure més de quaranta articles en revistes científiques sobre aquests temes.

A la UIB va exercir els càrrecs de director d'estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, delegat del Rector per a la revisió de plans d'estudis a la UIB, vicerector de Cooperació Exterior i vicerector d'Investigació i Política Científica. Entre el 2003 i el 2004 va ser director general d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. 

Data de publicació: 16/02/2017