Dol per la mort del doctor Ángel Igelmo Ganzo, professor jubilat de Ciències de la Computació de la UIB

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el condol per la mort del doctor Ángel Igelmo Ganzo, professor jubilat de l’àrea de Ciències de la Computació, del Departament de Ciències Matemàtiques de la UIB.

Ángel Igelmo Ganzo (Santander, 1944) era llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Barcelona i doctor en Enginyeria Industrial per la mateixa universitat des de l’any 1976. L’any 1977 començà la tasca docent a la Universitat de les Illes Balears. Des d’aquell any i fins al 1985 va ser professor contractat i interí; al 1985 passà a formar part del cos de professors titulars d’escola universitària; des del 1999 fins a la jubilació, el 2011, ocupà la plaça de catedràtic d’escola universitària. Finalment, va ser professor emèrit propi de la UIB des del 2011 fins al 2015. 

Data de publicació: 05/09/2019