Dol per la mort de l'alumna Àgueda Quetglas Gomila, estudiant del grau de Medicina

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector, expressen el condol per la mort de la jove Àgueda Quetglas Gomila, que l’any acadèmic 2021-22 va fer el primer curs del grau de Medicina de la Universitat de les Illes Balears.

Data de publicació: 01/09/2022