Dol per la mort de la senyora Maria Pilar Lafont Nuño, membre del PAS jubilada

La comunitat universitària i, en nom seu, la Rectora expressen el seu dol per la mort de la senyora Maria Pilar Lafont Nuño, membre del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. 

La senyora Lafont va ingressar a la UIB l’any 1975 i hi va ser fins que es va jubilar, l’any 2008 (37 anys).

Era tècnica de gestió d’organismes autònoms i va ser cap del Servei d’Alumnes i del Servei de Personal (actualment Servei de Recursos Humans).

Va col·laborar en la creació de la Sindicatura de Greuges de la UIB i en va ser suport tècnic fins que es va jubilar.

Des del mes de febrer de 2010, la senyora Lafont era col·laboradora honorífica de la Sindicatura de Greuges i del Servei de Recursos Humans.

Data de publicació: 13/01/2013