Dol per la mort de la senyora Aina Maria Munar Jordà, alumna de la UOM

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el condol per la mort de la senyora Aina Maria Munar Jordà, alumna del Diploma d'Especialització de la UOM en Ciència, Tecnologia i Societat al Segle XXI. 

Data de publicació: 07/01/2020