Dol per la mort de José Mellado Fernández

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del senyor José Mellado Fernández,membre del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat.

El senyor José Mellado Fernández va ser tècnic especialista de laboratori de la Facultat de Ciències fins a la seva jubilació, el 21 de juny de 1997.  

Data de publicació: 18/03/2015