Dol per la mort de Climent Garau

Els que hem conegut Climent Garau des de la seva faceta més pública, no podem més que admirar la seva enorme capacitat per generar consens i punts de trobada entre persones que plantegen la legítima contraposició de punts de vista diversos, i això sense que ell hagi oblidat mai la defensa dels seus principis, ben arrelats en la democràcia, en la nostra història, cultura, llengua, en la creença religiosa, la responsabilitat, el sentit del treball i de l’esforç personal, el proïsme i, sobretot, la bonhomia.

Poques persones a Mallorca han tingut aquesta capacitat de poder exercir un mestratge i esdevenir un referent en la cerca de concòrdia per tirar endavant un projecte de país basat en valors democràtics, de reconeixement de les nostres senyes d’identitat i de defensa de la justícia social.

Climent, per damunt de tot, ha estat una persona creient, amb un sentit molt profund de justícia, de compromís amb els altres, i de resistir la pressió dels altres, no per orgull sinó per poder acomplir allò en què bonament ell sempre ha cregut: la defensa de la nostra llengua, cultura i llibertat com a poble.

Llorenç Huguet
Rector de la UIB 

Data de publicació: 02/09/2015