Dol per la mort d'Antoni Valens Adrover, membre del personal d'administració i serveis de la UIB

La comunitat universitària i, en nom seu, la Rectora expressen el seu dol per la mort del senyor Antoni Valens Adrover, membre del personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

Antoni Valens Adrover (Felanitx, 1960) ingressà a la UIB l'any 1985 i treballava en l'actualitat com a auxiliar de serveis a la consergeria de l'edifici Sa Riera, a Palma.

Data de publicació: 06/07/2010