Dinamització al Campus: la UIB rep les festes de Nadal amb tres concerts de nadales al campus

Dia: dimecres, 22 de desembre de 2010
Hora: a partir de les 11 hores
Lloc: vestíbul dels edificis Guillem Cifre de Colonya,
Ramon Llull i Son Lledó del campus universitari

El Servei d’Activitats Culturals (SAC) de la UIB organitza els tradicionals concerts de música nadalenca, en el marc del programa Dinamització al Campus. Els concerts seran a càrrec del quartet de cambra Quatre42 i hi posaran veu vuit joves alumnes de cant del Conservatori Superior de les Illes Balears.

L’horari i el lloc dels concerts de nadales són els següents:

-        
A les 11 hores: vestíbul de l’edifici Guillem Cifre de Colonya

-         A les 11.40 hores: vestíbul de l’edifici Ramon Llull

-         A les 12.10 hores: vestíbul de Son Lledó

Dinamització al Campus és un programa d’activitats culturals que té lloc al campus de la UIB i per mitjà del qual se cerca fer-lo un lloc més amable, amb la possibilitat de gaudir-hi d’espectacles de petit format que defugen l’estretor de les aules o les sales d’actes i ocupen amb música i dansa els vestíbuls, els passadissos o els vials.

Data de l'esdeveniment: 22/12/2010

Data de publicació: 21/12/2010