Digitalitzar les bíblies espanyoles medievals i renaixentistes

La UIB lidera un equip internacional d'investigadors que treballa en l'edició electrònica en línia i d'accés lliure de totes les traduccions bíbliques al castellà fetes a l'època medieval i el Renaixement. El projecte té el suport de la Fundació BBVA. 

La Bíblia ha tingut un impacte enorme en molts aspectes de la cultura al llarg de la història. Tant és així que, de fet, és l'únic llibre de la literatura universal que ha estat reconegut per la UNESCO amb l'estatus de Patrimoni de la Humanitat i ha estat traduït a més de 2.000 llengües. En el cas de la llengua espanyola, les traduccions de la Bíblia fetes durant l'edat mitjana són un capítol extraordinari en la història cultural europea per diferents motius.

Si en l'Europa medieval predominen les traduccions del Nou Testament, a Castella es tradueixen gairebé en exclusiva els llibres de l'Antic Testament. Mentre les traduccions a les llengües vernacles medievals són, per a cada llengua, manifestament escasses, a Castella es tenen fins a vuit versions d'amplis segments bíblics. I si a la resta d'Europa el model del qual es fa la traducció és pràcticament sempre la Vulgata, a Castella es tradueix en la majoria de casos directament de l'hebreu. Encara més, les bíblies castellanes, en el seu objectiu de recuperació de la veritas hebraica, s'anticipen en més d'un segle al biblisme renaixentista de tall humanista que sorgeix a la resta d'Europa a partir del segle XVI. Aquestes traduccions són, a més, el reflex d'un fenomen vast i repercussiu en la història cultural de l'Espanya premoderna: la complexa interacció de jueus i cristians com a paradigma ibèric de creativitat cultural. A més, aquesta rica tradició té continuïtat en el Renaixement amb les bíblies produïdes el segle XVI.

Un equip d'investigadors liderat per la Universitat de les Illes Balears treballa des de fa anys per ampliar el coneixement que es té sobre aquest tresor patrimonial i per facilitar l'accés de la comunitat investigadora a aquests textos a través de les noves tecnologies digitals. En aquest sentit, des de la UIB ja es va posar en marxa l'any 2008 el web Bíblia Medieval, un repertori de recursos gratuïts a Internet que permet accedir lliurement al corpus integral de les traduccions bíbliques medievals al castellà, amb els seus més de cinc milions de paraules, l'alineació amb les fonts llatines i hebrees, les eines de cerca, les 17.000 imatges digitals i els recursos associats (índexs, concordances, textos descarregables, base de dades bibliogràfica).

Els investigadors de la UIB no donen per acabada la seva feina, i juntament amb altres investigadors de la Universitat de Harvard, el College of the Holy Cross, la Universitat de Saint Louis, la Universitat de Granada, la Universitat de Munic i la Universitat Ca' Foscari de Venècia, treballen en el projecte «Edició electrònica integral de les Bíblies espanyoles medievals i renaixentistes» amb l'objectiu d'afegir un tercer nivell d'accés als textos bíblics que se sumi a les transcripcions paleogràfiques i facsímils que ja es troben al portal Biblia Medieval. Aquest nou nivell d'accés inclourà una normalització sistemàtica de les grafies, la puntuació, l'accentuació i l'ús de majúscules. A més, els investigadors treballen també per incloure les bíblies renaixentistes del segle XVI, que encara no han estat mai digitalitzades.

L'edició que es prepara no només tindrà l'avantatge i la versatilitat de la triple presentació dels textos (transcripcions, facsímils i text crític amb grafies i puntuació normalitzades), sinó que, a més, el text estandarditzat disposarà de lematització i anotació gramatical exhaustiva, de manera que serà possible la discriminació de categories gramaticals. Així, els investigadors assenyalen que serà possible dur a terme estudis innovadors i complexos d'història de la llengua.

El projecte aposta per l'aprofitament de les noves funcionalitats que ofereixen els mitjans electrònics, no només per fer possible l'edició dels textos, sinó també per habilitar un espai obert a la comunitat científica des del qual es pugui accedir a tots els elements necessaris per a la constitució del text: les imatges dels manuscrits, les transcripcions de fonts primàries, els estudis relacionats, les concordances, els enllaços a altres webs... Tot plegat serà accessible mitjançant una base de dades amb una eina de cerca.

En definitiva, el projecte permetrà posar a disposició dels investigadors especialistes, però també del públic en general, tots els elements rellevants per a l'estudi de les traduccions bíbliques en llengua castellana fetes durant l'edat mitjana i el Renaixement.

Equip investigador

L'equip investigador el lidera el doctor Andrés Enrique-Arias, professor titular del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de les Illes Balears i investigador principal del grup de recerca en Perspectives Històriques sobre Textos i Discurs (HIPERTEXT), i en formen part els doctors Antonio Bernat Vistarini i Ruth Miguel Franco (UIB), el doctor Luis M. Girón-Negrón (Universitat de Harvard), el doctor Francisco Javier Pueyo Mena (College of the Holy Cross), la doctora Cristina Matute (Universitat de Saint Louis), el doctor Javier Rodríguez Molina (Universitat de Granada), el doctor Álvaro Octavio de Toledo (Universitat de Munic), i el doctor Florencio del Barrio (Universitat Ca' Foscari de Venècia). 

Suport de la Fundació BBVA

El projecte «Edició electrònica integral de les Bíblies espanyoles medievals i renaixentistes» té el suport de la Fundació BBVA, que li ha concedit un ajut en el marc de la convocatòria de 2016 d'ajuts a equips d'investigació científica en l'àmbit de les humanitats digitals.  

Data de publicació: 06/10/2017