Desembre d'eleccions a la UIB

Eleccions de representants a diferents òrgans de la UIB

La UIB té obert el procés electoral per triar representants dels estudiants als consells de departament, a les juntes de facultat o escola, i també per elegir els representants dels professors associats, becaris, i personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament.

Podeu consultar tota la informació d'aquests processos electorals al web <eleccions.uib.cat>.

Notícia relacionada

Data de publicació: 21/11/2017