Decreixement turístic: una necessitat urgent per afrontar l'emergència climàtica?

La reconversió del metabolisme socioeconòmic és essencial per fer front als conflictes socioecològics derivats de la turistització, segons un treball dels investigadors Catalina Torres i Joan Moranta 

El paper del creixement de la indústria turística en el deteriorament de la biosfera i, per tant, en la generació de conflictes socioecològics és responsable, entre d’altres, de la crisi climàtica, i planteja la necessitat urgent de reconvertir el model socioeconòmic de les regions turistitzades.

Aquesta és la idea per al debat que posa damunt la taula un article publicat recentment a la Revista de Economía Crítica per la doctora Catalina Torres, professora del Departament d’Economia Aplicada i membre del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC UIB), i el doctor Joan Moranta, científic titular de l’Institut Espanyol d’Oceanografia al Centre Oceanogràfic de les Illes Balears.

El treball presenta el cas de les Illes Balears com a exemple paradigmàtic de regió turistitzada, que pateix els impactes socioecològics que se’n deriven, i assenyala la necessitat urgent que aquestes regions planifiquin una estratègia de decreixement turístic que cerqui reduir el deteriorament ambiental per adaptar-se millor al futur de decreixement en l’ús de recursos i nombre de turistes que vendrà, vulguem-ho o no, cosa que exigirà, emfasitzen, canviar les regles del joc econòmic imperant.

Referència bibliogràfica

Torres, C. i Moranta, J. (2020). La emergencia climática en economías turistizadas: la necesaria transición económica, ecológica y social como base para una mitigación efectiva. Revista de Economía Crítica, 30, segon semestre de 2020, ISSN 2013-5254. 

Data de publicació: 01/02/2021