Declaració del Consell de Direcció de la UIB i l'IEC a propòsit de la concessió del títol de «reial» a l’Acadèmi de sa Llengo Baléà

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Catalans han rebut amb sorpresa  la notícia de la concessió del títol de «reial» a un organisme autodenominat «Acadèmi de sa Llengo Baléà» que preconitza unes normes ortogràfiques, un lèxic i una gramàtica que transgredeixen totalment la normativa per la qual es regeix la llengua catalana, denominació, la de «catalana», reconeguda per la Filologia i per la Romanística internacional per referir-se al conjunt de totes les varietats de la llengua parlada a Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, l’Alguer i la Franja d’Aragó.

Davant una transgressió tan evident del que estableix la filologia, la història i la jurisdicció que regula la llengua a les Illes Balears, volem expressar el nostre rebuig i la nostra oposició rotunda a la concessió del títol de «reial» a aquesta associació, així com al nom que porta i al seu propòsit de fixar una norma per a la llengua parlada a les Illes Balears.

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estableix, a l’article 4, que la llengua pròpia de les Illes Balears és la llengua catalana, que té el caràcter de llengua oficial juntament amb el castellà. Així l’article 35 esmenta que les modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han de ser objecte d’estudi i protecció, però sempre sense perjudici de la unitat de la llengua, i en aquest mateix article es determina que la UIB és l’òrgan oficial consultiu per a tot el que es refereix a la llengua catalana.

Així mateix, la Llei 3/1986 de normalització lingüística de les Illes Balears, també reconeix que «el català és la llengua pròpia de les Illes Balears» i afirma que aquesta llengua ha estat sempre «l’Instrument amb què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura universal».

I l’acord normatiu 3516 de la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears, del dia 17 de març de 1997, ratifica el Conveni marc entre la UIB i l’IEC establert en el punt 3:

«Que la Universitat de les Illes Balears és la institució oficial consultiva per a tot quant fa a la llengua catalana en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (disposició addicional segona de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears)».

I en els punts 5 i 6 respectivament diu que:

«L’IEC, com a institució amb capacitat per fixar la normativa de la llengua catalana, té en compte en l’establiment del lèxic i de les normes gramaticals l’especificitat de les modalitats illenques de la llengua» i que «La UIB assessora les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de llengua d’acord amb la normativa establerta per l’Institut d’Estudis Catalans».

Data de publicació: 29/04/2024