De quina manera podem millorar la transició entre l'ESO i l'FP i evitar l'abandonament escolar?

Atenció als mitjans
Dia: 13 de desembre
Hora: 11 hores
Lloc: edifici Sa Riera. Palma 

Els dies 13 i 14 de desembre tindrà lloc el seminari internacional «Continuar formant-se després dels 16 anys: els programes de suport a la transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional». Aquest seminari, organitzat pel grup de recerca Educació i Ciutadania de la Universitat de les Illes Balears, té per objectiu promoure la reflexió sobre la problemàtica de les transicions entre l’ESO i l’FP i destriar mesures i estratègies per millorar la situació.

D’acord amb els resultats de la recerca del projecte «Itineraris d’èxit i abandonament en la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2», l’abandonament dels estudis de formació professional sovint està associat a factors com ara una tria d’estudis inadequada, dificultats acadèmiques anteriors i un domini insuficient de les llengües i cultura del país. Els resultats del projecte mostren la gran complexitat dels processos de transició entre l’ESO i l’FP a Espanya i la necessitat d’un suport addicional en termes d’orientació personal i professional perquè la transició sigui reeixida.

Així, l’anàlisi de les dificultats que troben els/les joves quan han de començar una formació professional també permet fer una aproximació a les insuficiències de l’oferta formativa actual i a les relacions contradictòries entre formació i inserció professional.

En aquest context, els programes de suport a la transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional tenen una funció preventiva de l’abandonament primerenc de l’educació i la formació o bé de suport al retorn als estudis.

El seminari s’inclou en el projecte «Itineraris d’èxit i abandonament a l’FP del sistema educatiu de nivell 1 i 2», liderat per la doctora Francesca Salvà i finançat pel Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat, l’Agència Estatal de Recerca i el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Pla nacional d’R+D.

El seminari està estructurat en dues jornades de treball. La primera, amb el títol «La transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional: experiències internacionals», parteix dels resultats de la recerca del projecte «Itineraris d’èxit i abandonament a la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2» i té com a nucli central la presentació i discussió al voltant de programes de suport a la transició duts a terme en diversos països europeus. Aquests programes reflecteixen un ampli ventall d’opcions pel que fa a continguts, metodologia i organització.

La segona jornada, amb el títol «La transició entre l’ESO i l’FP a les Illes Balears: reptes i propostes d’actuació», té com a objectius principals reflexionar sobre la situació en relació amb la transició entre l’ESO i l’FP a Espanya i especialment a les Balears, així com proposar mesures per facilitar-la. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 13/12/2018

Data de publicació: 11/12/2018