De «La Dame aux Camélias» a «La Traviata»: la mateixa història, eines narratives diferents

La tesi doctoral de José Juan Pacheco Ramos investiga el procés d'adaptació d'un mateix tema narratiu a gèneres artístics diferents 

La tesi doctoral de José Juan Pacheco Ramos, defensada en la Universitat de les Illes Balears, compara tres obres provinents de gèneres artístics diferent, però basades en el mateix tema. Es tracta de la novel·la La Dame aux Camélias (1848), d'Alexandre Dumas fill, la peça de teatre del mateix títol i autor (1852) i l'òpera La traviata (1853), de Giuseppe Verdi, totes basades en la tràgica biografia de Marie Duplessis, una jove cortesana del París del segle XIX morta de tuberculosi.

Aquesta comparació interartística, a priori irrealitzable, pressuposa analitzar com es produeix el trànsit d'un gènere artístic a un altre; com cada gènere narra la mateixa història amb eines diferents; com s'adapta una obra inicial a una altra de diferent, i com harmonitzen les diferents característiques formals i mitjans d'expressió. Si bé és cert que es fa una recerca teòrica important en aquest camp, encara no hi ha un marc teòric ni una metodologia mitjanament acceptats, ni tampoc hi ha un corpus de comparacions realitzades que serveixin de punts de referència.

El marc teòric està conformat per un estudi de les relacions entre la literatura i la música, arts narratives majors que contenen una sèrie de subgèneres com el teatre, l'oratori, la sarsuela, el Lied alemany, el ballet, etc., que s'expressen a través dels respectius textos en un procés permanent d'il·luminació mútua. Així, del text literari, amb la seva precisió semàntica dictada per l'ús de les paraules, s'arriba al text musical, que transmet el seu missatge estètic de manera més profunda i essencial.

Són nombrosos els casos d'obres literàries que han inspirat obres musicals, com els poemes dels segles XI-XIII reunits a Carmina Burana, que inspiraren Carl Orff per crear la cantata del mateix títol (1935-1936). Però també obres musicals han inspirat creació literària, com La sonata a Kreutzer (1889) de Leo Tolstoi, a l'influx de la sonata homònima escrita per Beethoven.

En aquesta tesi, tenim una novel·la, una peça de teatre i una òpera, la qual cosa ens porta a una reflexió sobre l'escriptura de les obres escèniques, anomenada dramatúrgia, a la qual Pau Monterde va dedicar la tesi doctoral (2005) i que provoca el que Linda Hutcheon en la seva A Theory of Adaptation (2006) denomina compromís de l'espectador amb l'obra.

Després de presentar el París de llavors, en plena remodelació i amb profundes divisions socials, amb els bohemis, els balls públics repartits per tota la ciutat i els teatres amb peces musicalitzades, gràcies a Emilio Sala i la seva Il valzer delle camelie (2008), són presentats els dos creadors i les seves muses. Alexandre Dumas, fill del famós escriptor homònim, que va viure un curt romanç amb Marie Duplessis i la mort del qual li va fer escriure la cèlebre novel·la i després la peça de teatre, i Giuseppe Verdi, qui va crear La traviata, amb uns trets manllevats de la seva pròpia vida amb la soprano Giuseppina Strepponi.

El treball comparatiu en si va ser fet desglossant cada una de les narracions per tenir un panorama dels fets o seqüències que les componen, així com de la textura específica, per després confrontar-les. Així, és possible presentar el procés d'adaptació de la novel·la a la peça teatral i després, d'aquesta, a l'òpera. Els vint-i-set capítols de la novel·la que cobreixen un període de vuit mesos esdevenen una peça teatral en cinc actes amb una durada d'unes dues hores i acompanyament musical, i que, després, transiten cap a una òpera en tres actes amb àries per a tenor, soprano, baix, cors i ballets.

L'objectiu principal d'aquesta tesi, la realització pràctica de la comparació, va ser reeixit, fent evident la vigència de la perenne adaptació d'històries, la importància de la dramatúrgia i la necessitat d'efectuar més comparacions d'aquest tipus per verificar els enunciats teòrics.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Autor: José Juan Pacheco Ramos
  • Títol: «De La Dame aux Camélias a La Traviata: Un ensayo comparativo»
  • Directora: Catalina Calafat Ripoll
  • Programa de doctorat en Filologia i Filosofia

Data de l'esdeveniment: 11/10/2021

Data de publicació: 11/10/2021