Curs bàsic de prevenció de riscs laborals

El curs s’impartirà del 16 al 26 de febrer de 2016   

La UIB organitza el Curs bàsic de prevenció de riscs laborals, que s’impartirà del 16 de febrer al 26 d’abril de 2016. Aquest curs té com a finalitat dotar l'estudiant de les capacitats i habilitats necessàries per poder col·laborar en la gestió de la prevenció i protecció de riscs laborals en l’empresa, realitzant les funcions corresponents al nivell bàsic. Els alumnes que superin el curs rebran l’acreditació oficial del nivell bàsic de coneixements de prevenció de riscs laborals.  

Data de publicació: 12/01/2016