Cooperació universitària al desenvolupament al Marroc

Un equip d'investigadors de la UIB han ajudat a formar joves investigadors marroquins en l'estudi dels processos hidrològics i el transport de sediments 

Un equip d'investigadors de la UIB va viatjar al Marroc del 23 de març al 6 d’abril de 2017 per dur a terme el  projecte de cooperació universitària al desenvolupament «Erosió i processos de transport de sediments: anàlisi modelada a diferents escales de la capçalera de la conca del riu Oum Er-Rabia, al Gran Atles Central del Marroc». 

Durant la seva estada, els investigadors de la UIB varen ajudar a formar joves investigadors marroquins en l'estudi de la relació entre les activitats humanes, els processos hidrològics i el transport de sediments en aquesta regió del Marroc. A més, es varen fer diversos estudis relacionats amb l'erosió i el transport de sediments a l'embassament de Bin El Ouidane, que és la principal font d'aigua d'una de les zones de cultiu agrícola més importants del Marroc i que proveeix d'aigua potable i d'energia hidroelèctrica una de les zones més poblades del Gran Atles.

Els investigadors de la UIB varen estimar el potencial erosiu de cada conca de drenatge a partir d'imatges de satèl·lit, imatges de drons i fotografies aèries tot creant mapes per seleccionar cinc microconques representatives de la dinàmica d'erosió en l'àrea d'estudi. A més, també varen estimar les taxes d’erosió en aquestes microconques representatives mesurant els radionúclids en terra i l’ús de models adaptats. Igualment, varen impartir el taller «Treball de camp i tècniques de mostratge per avaluar processos hidrològics i geomorfològics a escala de captació», amb la participació de més de quaranta estudiants de màster i doctorat de la Universitat Soldà Mulay Slimane de Beni Mellal.

L'equip d'investigadors de la UIB que varen viatjar al Marroc l'integren el doctor Joan Estrany, del Departament de Geografia; el doctor Bartomeu Alorda, del Departament de Física; i els alumnes de doctorat Aleix Calsamiglia, Josep Fortesa i Julián García. També han participat en aquest projecte de cooperació universitària al desenvolupament la doctora Laura Ferrer, directora del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la UIB, i el doctor Maurici Ruiz, director del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la UIB.

Col·laboració d'OK Rent a Car

Aquest projecte ha obtingut finançament de la UIB i el Govern de les Illes Balears en el marc de la XIII Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament 2016, que coordina l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB. El termini per presentar sol·licituds d'ajuts a projectes de cooperació universitària al desenvolupament per al curs 2017-18 acaba el 15 de juliol.

També ha comptat amb el suport d'OK Rent a Car, que va cedir un vehicle perquè els investigadors de la UIB es desplaçassin durant la seva estada al Marroc i desenvolupassin les campanyes de camp a l’Atles Central.

Notícies relacionades

Data de publicació: 29/06/2017