Cooperació per millorar la diagnosi de la sicklemia a Cuba

Un projecte de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial

L’anèmia drepanocítica és una malaltia hereditària que presenta una alta incidència a la zona oriental de Cuba, on pot arribar a afectar el 8 per cent de la població. Aquesta patologia, que a Cuba es coneix com a sicklemia, produeix una destrucció dels glòbuls vermells més ràpida del que és normal. Els afectats tenen una hemoglobina anormal, l’hemoglobina S, que en determinades circumstàncies deforma els glòbuls vermells i dóna lloc a anèmies, dolor en les articulacions i els ossos, lesions en alguns òrgans, i trastorns neurofacials. La principal causa de morbilitat d’aquesta patologia són les crisis de dolor, que són la raó més freqüent d’ingrés hospitalari, i els trastorns del sistema nerviós central que poden conduir a episodis neurofisiològics amb afeccions facials. Per tot plegat, l’anèmia drepanocítica constitueix un problema social i de salut pública a Cuba.

En l’actualitat, la diagnosi d’aquesta malaltia es fa mitjançant l’observació de mostres de sang perifèrica al microscopi, un procediment que resulta costós perquè requereix molt de temps i exigeix poder disposar de personal especialitzat, sobretot si el nombre de pacients és molt elevat. A més, l’observació a través del microscopi tampoc no és un procediment exacte. 

Per això, dues institucions cubanes, la Universitat d’Orient i l’Hospital General Doctor Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba, s’han proposat desenvolupar eines automatitzades de suport a la diagnosi clínica de l’anèmia drepanocítica que incrementin la seva fiabilitat i que permetin abaratir les despeses. Ara bé, un dels problemes als quals han de fer front les institucions cubanes és la manca d’especialistes i l’escàs desenvolupament que hi ha Cuba en aquest àmbit de coneixement.

Per capgirar aquesta situació, compten amb el suport dels investigadors de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA) de la UIB, a través d’un projecte de cooperació universitària al desenvolupament coordinat pel doctor Antoni Jaume, investigador de l’UGIVIA i professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Aquesta col·laboració es materialitza a través de la formació d’un grup de doctorands de la Universitat d’Orient en tècniques de processament i anàlisi d’imatges que puguin servir de suport al diagnòstic de l’anèmia drepanocítica i dels trastorns neurofisiològics que hi estan associats.

El projecte ha comptat amb el suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB a través de l’XI Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament (2014).

Conferència

En el marc d’aquest projecte, dos investigadors de la Universitat d’Orient, la doctora Silena Herold i senyor Pedro Marrero, han fet una estada a la UIB. Ells dos seran els encarregats d’impartir una conferència sobre l’estat del projecte, que es farà el dijous 25 de juny, a les 12 hores, al seminari 124 de l’edifici Anselm Turmeda del campus universitari.

Data de publicació: 23/06/2015