Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19

El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), convoca ajuts per donar suport i impulsar el treball de recerca d’impacte social d’investigadors/es de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb altres administracions públiques, entitats, ONG o organitzacions socials locals o internacionals que treballin en l’àmbit del desenvolupament humà sostenible (DHS) a escala local i global.

S’estableixen quatre línies d’actuació prioritàries en relació amb les problemàtiques a escala local i global i les que afecten els col·lectius socials més vulnerables, també a les Illes Balears, adequades a la situació d'emergència generada per la pandèmia de la COVID-19.

Més informació

Data de publicació: 15/06/2020