Conveni entre la UIB, el Govern i la Cambra de Comerç per fomentar la innovació entre les PIME

Amb la signatura del nou conveni per establir el consorci de la xarxa Enterprise Europe Network, EEN, les entitats Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i Cambra de Comerç de Mallorca i la coordinadora del consorci, la Fundació Bit, s'encarregaran també de fomentar la cooperació de les PIME amb altres organitzacions i empreses de la xarxa europea 

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, i el president de la Cambra de Comerç de Mallorca, Josep Lluís Roses, han signat un conveni per establir el consorci de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) a les Illes Balears.

Així, amb aquesta signatura les entitats Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), Cambra de Comerç de Mallorca i Fundació Bit, com a coordinadora del consorci, seran les encarregades d'implantar fins a l'any 2020 les accions de la xarxa EEN a les Illes Balears. Aquestes accions s'enfocaran principalment a incorporar processos d'innovació entre les petites i mitjanes empreses i a fomentar la cooperació amb altres organitzacions i empreses de la xarxa.

Més concretament, l’EEN ha de proveir d'informació i assessorar les empreses sobre oportunitats de negoci i legislació europea rellevant tant d’àmbit general com sectorial; promoure la innovació en el si de les empreses com a eina per millorar la seva competitivitat i fomentar la col·laboració entre organitzacions de diferents països en els seus processos de R+D+I; i oferir serveis d'informació i assistència en la transferència de coneixement, tecnologia i innovació.

En aquest marc de suport en totes les fases de creació i consolidació d'empreses, des de la recerca a la innovació i la comercialització, cada un dels socis lidera la seva àrea d'especialització:

  • La Fundació Bit és responsable de l'àrea d'innovació dels serveis prestats en el marc del programa de la xarxa; a més, s'encarrega de la coordinació tècnica i administrativa del Consorci.
  • La FUEIB és el soci del consorci responsable de les qüestions relatives a investigació plantejades pels beneficiaris.
  • La Cambra de Mallorca es fa càrrec de les qüestions relacionades amb la recerca de socis comercials.

La Fundació Bit, com a coordinadora del consorci, serà la intermediària entre la resta de membres del consorci i la mateixa xarxa EEN, com també serà l'encarregada de supervisar la correcta implementació de les accions i de lliurar els respectius informes de seguiment. El consorci comptarà amb finançament de l'Agència Executiva per a PIME (EASME) de la Comissió Europea per dur a terme les actuacions.

Les accions de la Cambra de Comerç de Mallorca fomentaran la internacionalització i l’emprenedoria del teixit empresarial insular mitjançant la recerca de distribuïdors i d’altres socis comercials a l’exterior. Al mateix temps, possibilitaran a les empreses locals convertir-se en agents comercialitzadors de nous productes d’empreses i organismes estrangers, tal com ha explicat el president de la Cambra, Josep Lluís Roses.

La xarxa Enterprise Europe Network està formada per quasi 600 organitzacions empresarials de més de 50 països de dins i fora d'Europa i prop de 4.000 professionals, que assessoren les petites i mitjanes empreses en àmbits com la internacionalització, la transferència de tecnologia, el finançament i l'accés a fons i l'assessorament jurídic.

La delegació de l'EEN a les Balears funciona des de l'any 2008, i el passat any 2014 va donar assessorament a 772 organitzacions de les Illes Balears, de les quals tretze varen aconseguir establir acords de col·laboració amb membres internacionals de la xarxa. 

Data de publicació: 18/12/2015