Conveni de donació de la col·lecció bibliogràfica Francesc Bujosa Homar

El dimarts, 14 de setembre de 2021, la senyora Beatriu Rosselló Caldentey i la Universitat de les Illes Balears han signat un conveni de donació bibliogràfica 

La senyora Rosselló és propietària duna col·lecció de devers tres mil exemplars de llibres, que constituïen la biblioteca personal i professional del seu difunt espòs, el doctor Francesc Bujosa Homar, així com de material hemerogràfic, manuscrits i documentació personal, com, per exemple, una nombrosa documentació darxiu produïda o recopilada per ell en el desenvolupament de les seves tasques com a professor, investigador i erudit en diverses matèries. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin emprar-la.

El doctor Francesc Bujosa Homar va ser catedràtic dHistòria de la Ciència, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Des de l’any 1973 era professor a la Universitat de València, on es va doctorar en Medicina, i, des del 1983, professor catedràtic d’Història de la Ciència, a la Universitat de Saragossa. Al 1990 va entrar a la Universitat de les Illes Balears, a l’àrea de coneixement d’Història de la Ciència, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i en fou part fins que es jubilà. Era acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. 
 
La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta la senyora Beatriu Rosselló Caldentey en nom del seu espòs, Francesc Bujosa Homar, incorporant un exlibris identificatiu a cada exemplar. 

Hi han assistit, per part de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Jaume Carot, Rector; el doctor Víctor Homar, vicerector de Política Científica i Investigació; el senyor Miquel Pastor, cap del servei de Biblioteca i Documentació; el senyor Luís Dias-Santilhano del Servei de Biblioteca i Documentació; el senyor Miquel Amengual, membre de l’Arxiu Històric. També, per part de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, el doctor Macià Tomàs, president; el doctor Pere Riutort, acadèmic numerari. Finalment, la senyora Beatriu Rosselló, vídua del senyor Francesc Bujosa Homar.

Data de publicació: 14/09/2021