Conveni de col·laboració per a la formació de jutges i magistrats en Dret civil balear

Dia: divendres, 12 de desembre de 2014
Hora: 12.15 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

El conseller d’Administracions Públiques, Juan Manuel Lafuente, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, han presentat avui el  conveni de col·laboració, en el qual també participen el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, per al desenvolupament de cursos de formació en dret civil balear adreçats a jutges i magistrats.

També hi han assistit el doctor Pedro Grimalt, secretari general de la UIB, i els directors del postgrau, els doctors Pedro Munar i Pilar Ferrer.

Es tracta d’un curs de postgrau d’Expert en Dret Civil Balear, que està acreditat de forma oficial amb 16 crèdits europeus i que s’imparteix en línia a partir del curs 2014-15.

Mitjançant aquest acord, que té per objecte establir els mecanismes de col·laboració entre totes les institucions signants per desenvolupar les accions formatives acreditades en coneixements de Dret civil balear, la Conselleria d’Administracions Públiques es compromet a participar en el finançament, amb un import màxim de 10.375 euros, i a verificar, en coordinació amb el CGPJ, l’activitat formativa i els resultats dels assistents al curs que ja imparteix la UIB.

Per la seva part, la Universitat de les Illes Balears té l’obligació de desenvolupar el curs en línia i garantir un màxim de 30 places, d’enviar en acabar un informe sobre el desenvolupament del curs a les altres institucions signants de l’acord i d’expedir la titulació oficial acreditativa als alumnes que hagin superat el curs.

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és l’encarregada de posar a disposició de l’alumnat la plataforma virtual de formació i la direcció del curs per impartir-lo i fer-ne el seguiment.

I és el Consell General del Poder Judicial el que selecciona els jutges i magistrats que hagin de realitzar el curs, el que reconeix la titulació una vegada ha acabat i el que aporta, tal com ho fa el Govern de les Illes Balears, una quantitat de 10.375 euros per finançar les accions formatives.

A més, es crea una Comissió de Seguiment per garantir l’adequada coordinació i el desenvolupament de l’acord, formada per dos representants del Govern, un de la UIB i un altre de la Fundació Universitat-Empresa, i finalment, dos representants del CGPJ.

El conveni de col·laboració estarà vigent fins al mes de juliol de l’any 2015.

 

Data de l'esdeveniment: 12/12/2014

Data de publicació: 11/12/2014