Conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears

Dia: dimarts, 28 de gener de 2020
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

El Rector de la UIB, Llorenç Huguet, i el degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, senyor Sebastià Mandilego, han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts.

Amb la signatura d’aquest acord, tenen previst desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts, i intercanviar i cooperar en els camps de la docència, formació d'estudiants, formació i reciclatge formatiu de col·legiats, divulgació i investigació, etc. 

Així mateix, desenvoluparan propostes culturals conjuntes. 

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i té 1.050 col·legiats. El seu objectiu bàsic consisteix a defensar els interessos professionals dels membres, i potenciar, regular i ordenar l'exercici de les professions del col·lectiu.

També han assistit a la signatura la senyora Maria Lourdes Rodríguez, vicedegana del Col·legi; la doctora Joana Maria Seguí, vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, i el doctor Antoni Gamundí, director de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la UIB. 

Data de publicació: 28/01/2020