Conveni amb el Ministerio de Economia i Competitividad per l'execució del projecte d'infraestructures científiques del CEP

Un projecte cofinançat amb Fons FEDER 

La doctora Marina Villegas Gracia, directora general d’Investigació Científica i Tècnica del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears han signat un conveni de col·laboració pel finançament de la construcció i equipament d’espais d’investigació a l’edifici Antoni Maria Alcover, seu de l’Escola de Doctorat de la UIB.

La construcció i equipament de l’edifici i la posada en marxa de l’Escola de Doctorat, com a unitat de gestió integral -acadèmica i administrativa- dels programes de doctorat; són actuacions estratègiques del Campus d’Excel·lència Internacional “Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua” (campus e-MTA), que afavoreixen la col·laboració amb empreses, la internacionalització de la formació de postgrau i la seva orientació cap a una I+D+I competitiva com un element clau d’impuls regional.

El Ministeri d’Economia i Competitivitat cofinança l’edifici i l’equipament destinat a l’activitat investigadora. El total de l’actuació és per un valor de 3.259.822 euros, dels quals 1.629.911 (el 50%) estan subvencionats pels Fons FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)

A la signatura del conveni també hi varen assistir la senyora Antònia Fullana, gerent de la UIB; el doctor Víctor Homar, director de l’Oficina de Suport a la Recerca; el doctor Ramon Mas, professor del Departament de Matemàtiques i Informàtica i el doctor Jaume Carot, vicerector d’Investigació i Posgrau de la UIB.

Data de l'esdeveniment: 15/12/2015

Data de publicació: 14/12/2015