Conveni amb el Barcelona Supercomputing Center per iniciar una col·laboració cientificotecnològica

Dia: dimecres, 16 de desembre de 2015
Hora: 12.30 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

El senyor Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració cientificotecnològica. 

Aquest conveni té per objecte emmarcar i coordinar l'actuació del BSC-CNS i de la UIB amb la identificació de les tasques a dur a terme per potenciar l’ús de la capacitat de supercomputació del BSC als projectes cientificotecnològics de la UIB. Les activitats a realitzar són:

  1. Crear un grup de recerca mixt entre ambdues parts per al plantejament dels possibles projectes de cooperació cientificotecnològics.
  2. Establir un programa conjunt de cooperació entre les parts per afavorir la formació de capital humà en l’àmbit de la supercomputació.
  3. Participar de forma conjunta en projectes estratègics de recerca i innovació en l’àmbit públic o privat, potenciant especialment la línia de projectes. 

També hi assistiran el doctor Xavier Varona, vicerector de Títols i Tecnologia, i la doctora Teresa Riera. 

Data de l'esdeveniment: 16/12/2015

Data de publicació: 15/12/2015