Consideracions de la Facultat d'Educació de la UIB a l'avantprojecte de la Llei d'educació de les Illes Balears

La Facultat d’Educació ha creat una comissió de treball, integrada pel degà i el secretari, alguns caps de departament i altres membres, i el director de l’IRIE per fer arribar les seves aportacions a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Amb el propòsit de contribuir a millorar el sistema educatiu de les Illes Balears, la Facultat d’Educació de la UIB vol fer públiques les consideracions sobre l’avantprojecte de la Llei d'educació de les Illes Balears, que ja ha fet arribar a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

La Junta de Facultat d’Educació de la UIB ha creat una comissió que s’encarregarà d’analitzar i fer propostes a l’avantprojecte de la Llei d’educació de les Illes Balears. Aquesta comissió l’integren el degà de la Facultat d’Educació, Miquel Oliver, el secretari, Xavier Motilla, alguns caps i altres membres dels departaments i instituts de recerca. La comissió ha elaborat un primer document, que fou aprovat per unanimitat en la reunió de la Junta de Facultat de juny de 2020 i que us adjuntam.

Documents relacionats

Data de publicació: 16/06/2020