Coneixeu l'English Lab?

Si ets universitari (estudiant, PAS o PDI)  i tens interès per millorar el nivell d’anglès, et presentam l’English Lab. Es tracta d’una aula situada a l’edifici Guillem Cifre de Colonya, l’aula C13, que depèn del Vicedeganat d’Estudis Anglesos. Al capdavant hi ha la doctora Marian Amengual, professora i vicedegana.

A l’English Lab hi trobaràs materials, en paper, digitals o audiovisuals, i sobretot un grup d’estudiants de tercer del grau d’Estudis Anglesos que t’assessoraran i t’ajudaran en el que necessitis, de franc.

A més de poder fer consultes lingüístiques i gramaticals, et proposen activitats per millorar la pràctica oral en llengua anglesa. De fet estan preparant grups de conversa, Tea Time, i també la formació de parelles lingüístiques.

La intenció de l’English Lab és facilitar l’accés i aprenentatge de la llengua anglesa d’una manera pràctica i natural, i sobretot, donar un cop de mà als estudiants universitaris en la consecució del nivell B2, obligatori per obtenir el grau.

Des de fa uns mesos l’English Lab té el suport del Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que l’ha dotat de pressupost i de suport a l’hora de tenir alumnes col·laboradors, i això ha possibilitat, per exemple, la compra de materials especialitzats, necessaris per als alumnes d’anglès amb necessitats específiques (ESP, English for Specific Purposes).

Podeu seguir les activitats de l’English Lab a través de les xarxes socials i, si voleu fer alguna consulta concreta, us podeu adreçar a: englishlabuib2015@gmail.com.

Data de publicació: 04/03/2015