Conèixer la filosofia de Plató a través de l'estudi dels oficis

La tesi doctoral de Catalina Aparicio investiga els fonaments de la filosofia platònica que s’amaguen en les referències al món laboral de les seves obres

La tesi doctoral de Catalina Aparicio Villalonga, defensada a la Universitat de les Illes Balears, aprofundeix en el coneixement de les aportacions filosòfiques de Plató a través de l’estudi de les referències al món dels oficis en l’obra del filòsof de la Grècia clàssica. La tesi doctoral l’ha dirigida el doctor Francesc Casadesús Bordoy, del Departament de Filosofia i Treball Social.

La contínua apel·lació als oficis constitueix un dels trets més característics de l’exposició filosòfica de Plató. Darrere l’aparença insignificant d’aquestes al·lusions hi ha els fonaments de la filosofia platònica. L’objectiu de la tesi doctoral de Catalina Aparicio ha estat mostrar allò que s’amaga sota aquesta superfície laboral, i amb aquesta finalitat s’han escrutat els diàlegs; s’han recorregut tots els camins davant i darrere de cada menció d’ofici, per retrocedir o avançar fins al lloc que justifica la seva posició concreta en el discurs; s’han realitzat múltiples lectures; i s’han cercat interconnexions fins a advertir el perquè del seu requeriment, comprendre la funció que acompleixen i aclarir el seu abast.

Jalonar el pensament amb contínues referències professionals és una característica que podria semblar irrellevant des d’una perspectiva filosòfica, però l’exhaustiva anàlisi i el profund examen que sustenten la recerca de Catalina Aparicio han permès captar una dimensió inimaginable d’aquest ús tan peculiar. Aquest estudi accedeix al pensament del filòsof per una nova via, i demostrar no només que en l’estructura profunda de cada referència laboral s’hi troben principis bàsics de l’especulació platònica, sinó que totes giren entorn d’un objectiu primordial: dissenyar l’Estat més just i forjar el delicat perfil de l’expert que l’hauria de governar.

Aquesta tesi innovadora, en la mesura que s’ocupa d’una qüestió inadvertida per la tradició d’estudis platònics, condueix per la ruta del treball al lloc on s’estableixen els elements essencials que cohesionen la filosofia de Plató, a la vegada que ofereix una compilació d’oficis, exposa de manera sistemàtica la matèria que els eleva a categoria fonamental, i demostra que en Plató no hi ha àmbit especulatiu aliè a la transposició professional.

Fitxa de la tesi doctoral

Títol: El ejemplo de los oficios en los diálogos de Platón: una vía de acceso a su filosofía
Autora: Catalina Aparicio Villalonga
Programa de doctorat: Crisi de la Modernitat. Transformació de la Filosofia i la Societat
Departament: Filosofia i Treball Social
Director: Francesc Casadesús Bordoy

Data de publicació: 05/09/2014