Concurs de fotografia digital per a la igualtat entre dones i homes

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de Març, l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears organitza un concurs de fotografia digital.

El concurs està dirigit a tota la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i la participació estarà oberta fins al 8 de Març, cada participant podrà realitzar fins a tres fotografies que haurà d'enviar a la següent adreça electrònica: actividades.oficinaigualdad@gmail.com, indicant el seu nom, edat, sexe, la seva relació amb la UIB i el títol de les obres.

El concurs pretén servir de sensibilització social davant les desigualtats de gènere que existeixen, amb la finalitat d’instaurar el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i també fer visibles les situacions de discriminació social per raó de gènere que es donen en qualsevol de les seves esferes i contextos.

Bases

Primera. Objectiu

Servir de sensibilització social davant les desigualtats de gènere que existeixen, amb la finalitat d’instaurar el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Visibilitzar les situacions de discriminació social per raó de gènere que es donen en qualsevol de les seves esferes i contextos.

Segona. Participants

Dirigit a tota la comunitat universitària (PAS, PDI i alumnat).

La participació és totalment gratuïta.

Tercera. Requisits formals

  • Les fotografies s’han de presentar en format digital.
  • Poden ser en blanc i negre o color, i han de tenir la màxima qualitat possible.
  • Les fotografies s’han d’enviar en format JPG.
  • Les fotografies participants s’han d’enviar via correu electrònic amb l’assumpte «Concurs de fotografies per la igualtat» a l’adreça actividades.oficinaigualdad@gmail.com, juntament amb el nom de l’autor/a, edat, sexe i la seva relació amb la UIB (si pertany al col·lectiu PAS, PDI o alumnat).
  • Juntament amb les fotografies enviades, s’ha d’indicar el títol de cada obra, que no ha d’estar escrit a la foto
  • Màxim tres fotografies per participant.

Quarta. Termini de presentació

Les fotografies es poden enviar fins al dia 8 de març. La decisió del jurat es publicarà a la web i al Facebook de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB el dia 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

  • Oficinaigualtat.uib.cat/
  • Facebook.com/oficinaigualtatUIB

L’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes es posarà en contacte amb les persones guanyadores i finalistes per mitjà del correu electrònic o per telèfon.

Cinquena. Valoració dels treballs

El jurat encarregat d’avaluar les fotografies serà compost per persones expertes en estudis de gènere i fotografia. Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.

Es valorarà l’originalitat i qualitat de les fotografies, el possible impacte que puguin tenir i la idoneïtat amb el tema principal del concurs.

Només es pot premiar una de les fotografies que hagi enviat cada participant.

Sisena. Premis

Primer premi: una càmera de vídeo outdoor Qumox Wifi Sj4000. A més, la fotografia guanyadora podrà utilitzar-se, sense ànim de lucre, com a imatge de futures activitats de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.

Segon premi: un llibre electrònic Kindle tàctil.

Tres finalistes: bateries portàtils UIB.

Setena. Autoria de la fotografia

Els participants es fan responsables de l’autoria i originalitat de les imatges que enviïn. Les fotografies no poden haver estat premiades en altres concursos o exposicions.

Vuitena. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases, així com l’autorització per a la difusió de les fotografies enviades, sempre sense ànim de lucre.  

Notícia relacionada

Data de publicació: 23/02/2015