Comunicat del Rector davant l'evolució de la Covid-19

Segueix la informació actualitzada a «coronavirus.uib.cat» 

A causa de l’evolució de la malaltia pel coronavirus 2019 i de les darreres mesures adoptades pel Govern espanyol, hi ha molts dubtes i una casuística diversa que afecta la comunitat universitària.

Us informam que la Universitat de les Illes Balears està en contacte amb les autoritats sanitàries i educatives de les Illes i que segueix en tot moment les recomanacions oficials en relació amb l'alerta sanitària produïda per aquesta malaltia.

En aquest sentit, la UIB ha creat una comissió de seguiment de la malaltia per afavorir la coordinació i treballar amb les mesures que calgui adoptar eventualment en funció de la seva evolució. Així mateix la comissió està treballant en l’elaboració d’un protocol.

Exercint la nostra responsabilitat i seguint les instruccions de la Conselleria de Salut, el Consell de Direcció, a proposta de la comissió de seguiment, ha decidit:

  1. De moment, i amb caràcter general, continuar amb normalitat l'activitat docent tant al campus com a les seus universitàries.
  2. Evitar l’assistència a congressos i reunions de treball fora de les Illes Balears. En aquest cas, apel·lant a la responsabilitat individual, demanam que només es viatgi quan sigui estrictament necessari.
  3. Ajornar tots aquells esdeveniments, tant al campus com a les seus, que no siguin imprescindibles i impliquin concentració de persones.   
  4. Suspendre, temporalment, les activitats de la Universitat Oberta de Majors (UOM), atès que és un col·lectiu de risc.

Qualsevol canvi en aquest aspecte i tota la informació relacionada amb la malaltia seran transmesos a la comunitat universitària pels canals oficials de comunicació institucionals: web, Portal de l'estudiant, Portal PAS-PDI, comptes oficials a les xarxes socials i butlletins interns.

A aquest efecte, hem creat el web <coronavirus.uib.cat>, a través del qual posam a l’abast de la comunitat universitària totes les dades actualitzades de la situació generada pel virus. També hi trobareu la informació que ofereixen les autoritats sanitàries autonòmiques, estatals i internacionals.

Així mateix, estam pendents de les comunicacions del Servei de Promoció de la Internacionalització (SEPIE), responsable del programa Erasmus i altres programes de mobilitat, per resoldre els dubtes i transmetre les recomanacions que puguin afectar les estades dels nostres alumnes. Les darreres setmanes hem estat en contacte amb els estudiants de la UIB a Itàlia i ens hem posat a la seva disposició.

Les consultes específiques relacionades amb la Covid-2019 que puguin afectar el funcionament universitari podeu enviar-les a l’adreça de correu electrònic <coronavirus@uib.cat>, que també trobareu al web, i us les respondrem.

Finalment, vull traslladar-vos un missatge de tranquil·litat i us deman que seguiu les recomanacions de les autoritats, per responsabilitat amb aquelles persones que podrien patir les conseqüències del virus, especialment la població més vulnerable.

Llorenç Huguet
Rector 

Documents relacionats

Data de publicació: 11/03/2020