Comunicat del Consell de Govern sobre l'impacte negatiu de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, sobre l'activitat investigadora

El Consell de Govern de la UIB, reunit en sessió ordinària el dia 10 de maig de 2018, vol fer palesa la seva gran preocupació per l’alentiment, quan no paralització, de l’activitat investigadora a què la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ha abocat la institució.

La situació generada arran de l’aplicació d’aquesta llei suposa la paralització d’investigacions en curs, amb l’impacte negatiu que això comporta sobre els investigadors, incloent-hi de manera especial els que estan en formació, i sobre la mateixa institució, que veu com una de les seves missions fonamentals es veu seriosament compromesa.

No es tracta d’un problema de finançament, sinó de normes d’execució que no tenen en compte el caràcter singular de l’activitat investigadora.

Entenem que aquesta situació afecta tot el sistema d’R+D+I de l’Estat, i que tindrà unes previsibles conseqüències negatives per al progrés del país i sobre les possibilitats d’omplir de contingut l’aspiració de dur a terme la transició cap a un model econòmic basat en el coneixement. 

Data de publicació: 14/05/2018