Comunicat de la Comissió Sectorial de Recerca del Grup 9 d'Universitats

La Comissió Sectorial de Recerca del Grup 9 d'Universitats (G9), reunida els dies 27 i 28 d'abril de 2015 a la Universitat de les Illes Balears, sota la presidència de Vicente Gotor, Rector de la Universitat d'Oviedo, i que ha comptat amb la presència dels vicerectors de Recerca i Transferència del Coneixement, responsables de les unitats de gestió de la investigació (UGI), responsables de les oficines de transferència de resultats d’investigació (OTRI), directors dels serveis de publicacions i del segell editorial Genueve Ediciones, juntament amb els directors de les biblioteques de les universitats del G9, desitja donar a conèixer públicament algunes de les conclusions dels i acords adoptats:

1. La recerca que les universitats públiques espanyoles duen a terme contribueix de forma determinant al progrés econòmic i social del país. No pot entendre's el desenvolupament d'una societat sense el suport, clar i decidit, a la recerca i als seus investigadors. 

2. Per això, les universitats públiques del G- desitgen expressar la preocupació existent perquè, en algunes de les comunitats autònomes en les quals se situen les universitats del Grup, el Tribunal de Comptes informa negativament sobre els avançaments econòmics a projectes i programes de recerca. Aquesta situació afecta de forma determinant programes de captació de recursos humans, consolidats i prestigiosos, així com el personal tècnic de suport, entre altres. El G9 d'Universitats demana a les administracions públiques que considerin com a garantia suficient per autoritzar els avançaments econòmics corresponents la publicació de les resolucions de concessió als butlletins oficials autonòmics o al Butlletí Oficial de l'Estat. 

3. Les universitats públiques del G9 constaten, d'altra banda, un greuge comparatiu entre la taxa de reposició d'efectius que el Govern aplica actualment als organismes públics d’investigació (OPIs), que és del 100 per cent, enfront del 50 per cent de les universitats. 

4. Els membres de la Comissió Sectorial de Recerca del G9 constaten que des de l'Administració s'està duent a terme una fiscalització inadequada als projectes de recerca de les universitats, finalitzats en anys passats, aplicant criteris amb caràcter retroactiu a projectes ja conclosos que varen ser aprovats amb altres normatives, sense realçar els resultats científics obtinguts. Des del G9 d'Universitats s'advoca perquè aquests projectes es fiscalitzin d'acord amb les normatives vigents en el període en el qual es varen realitzar.

El Grup 9 d'Universitats (G9), associació creada el 1997, està conformat per les nou universitats espanyoles que són úniques universitats públiques en les seves respectives comunitats autònomes: Universitat de Cantàbria, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat d'Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universitat de La Rioja, Universitat d'Oviedo, Universitat del País Basc, Universitat Pública de Navarra i Universitat de Saragossa. 

Notícia relacionada

Data de publicació: 04/05/2015