Comunicat de la CRUE sobre la reducció de la nota mínima per optar a una beca de matrícula a primer curs